SREBRNY CZAS DLA LUDZI I ZWIERZĄT!

 

SREBRNY CZAS DLA LUDZI I ZWIERZĄT!
Proszę zobaczyć jak potrzebne są starszym ludziom zwierzęta!!!. Byliśmy w ubiegły czwartek z wizytą w Domu Pomocy Społecznej “Promień Życia”, a dziś gościliśmy pensjonariuszy “Promienia” w Schronisku. Było wiele wzruszeń i radości co niemiara! Akcja trwa….A i inne domy pomocy społecznej również są w nią włączone.

“Srebrny czas dla ludzi i zwierząt” – to akcja zorganizowana przez OTOZ Animals, Oddział Kujawsko Pomorski i Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy dla seniorów. Zorganizowaliśmy odwiedziny dla seniorów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy oraz odwiedziny wolontariuszy OTOZ w Domach Pomocy Społecznej i Domach Pobytu dziennego i w Domach Spokojnej Starości na terenie Miasta Bydgoszczy.

Celem akcji jest działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrona i
promocja zdrowia (promocja Karty Seniora 60+, Bydgoskiej Koperty Życia), działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja osób w wieku emerytalnym .

Miejsce realizacji zadania
Ośrodki Pomocy Społecznej, Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy

Grupa odbiorców zadania
Podopieczni MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), seniorzy z Domów Pobytu Dziennego, Ośrodków Terapii
Zajęciowej, Domów Spokojnej Starości.
Aktywizacja umysłowa i fizyczna seniorów. Podkreślenie wartości terapeutycznej roli zwierząt w życiu starszych i samotnych osób. Upowszechnienie wiedzy na temat Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, potrzeb zwierząt
towarzyszących. Promocja adopcji zwierząt ze Schroniska,
Upowszechnienie wiedzy na temat Bydgoskiej Karty Seniora 60+ oraz Bydgoskiej Koperty Życia.

Napisaliśmy projekt i pozyskaliśmy grant w Programie WITKAC. Dzięki temu mogliśmy zapewnić Gościom Seniorom godne przyjęcie oraz drobne upominki a także transport osób niepełnosprawnych (w tych placówkach gdzie nie ma samochodu!)

Pan Adam Sowa włączył się w naszą akcję i obdarował naszych seniorów słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy!