O schronisku

Rys historyczny

Pierwotnie Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy powstało w 1950 roku jako namiastka schroniska na terenie leśnym przy ul. Siedleckiej i  prowadzone było przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Od 1988 roku Schronisko działa przy ulicy Grunwaldzkiej 298 na Osowej Górze.

Nie od razu jednak Schronisko osiągnęło obecny kształt. Początkowo wybudowano tylko sześć boksów i postawiono prowizoryczny barak.
Nie było kociarni, kanalizacji,  zaplecza socjalnego, biura, gabinetu lekarza weterynarii i wielu koniecznych do prawidłowego funkcjonowania, pomieszczeń.
W tym czasie (1980-1984r.) wybudowano w stanie surowym budynek Schroniska ( z integralnymi 16 boksami dla psów)
Do 1990r. budynek ten niszczał i był rozkradany przez miejscową ludność.

W owych czasach kwalifikacje załogi pozostawiały  wiele do życzenia. Z czasem wybudowano jeszcze 16 boksów dla psów, lecz do 1992 roku  Schronisko niszczało,  a boksy nie były użytkowane.
Od 1992 roku Schronisko jest jednostką Urzędu Miasta Bydgoszczy. W 1990 roku kierownikiem,  a później dyrektorem Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, została Izabella Szolginia (absolwentka Wydziału Zootechniki na  ATR, pózn. UTP). Uczestniczyła ona w kursach organizowanych i sponsorowanych przez RSPCA (Royal Society for the Prevention against Cruelty to Animals – Królewskie, Brytyjskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt). Kursy te obejmowały tematykę: Edukację, Zarządzanie, Marketing .

TS Escorts

Dyrektor Izabella Szolginia zaproszona przez WSPA (World Society for the Protection  to Animals), odwiedziła schroniska brytyjskie. Stamtąd przywiozła rozwiązania techniczne i postarała się część z nich zastosować w bydgoskim Schronisku. W 1992 roku oddano do użytku  część główną Schroniska z biurem, pokojem przyjęć i wydań psów i kotów do adopcji, zapleczem technicznym i Gabinetem Weterynaryjnym. W późniejszym czasie rozbudowano ( w trzech etapach) Schronisko o część kwarantanny z poddaszem magazynowym. Z biegiem czasu przyjęto do pracy w azylu osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

 Rozwój Schroniska 

W późniejszych latach zaplanowano  zbudowanie wielofunkcyjnego budynku kwarantanny. Projekt stracił ważność w 2006 roku. Zrealizowano (w trzech etapach) jedynie  część tego projektu z boksami dla psów i z pomieszczeniem roboczym, oraz poddaszem użytkowym (strych- magazyn).
Nie zrealizowano tak ważnych dla funkcjonowania jednostki (zawartych w projekcie) pomieszczeń jak:

 • pomieszczenia socjalne : stołówka dla pracowników
 • pralnia, suszarnia (dla odzieży pracowniczej)
 • szatnie: męska i damska
 • obszerna recepcja do przyjmowania zwierząt (poczekalnia)
 • pomieszczenie do higieny i do kosmetyki zwierząt
 • biura: księgowość, sekretariat, biuro dyrektora, archiwum
 • sala edukacyjna (audio, video)
 • powielarnia (kserokopiarka)
 • pomieszczenie do przeprowadzania koniecznych zabiegów eutanazji i do przechowywania zwłok zwierzęcych.
 • gabinet lekarski i sala zabiegowa, pomieszczenie pooperacyjne,

 Edukacja

Schronisko dla Zwierząt jest jednostką szkolącą, zapisaną…….
Prowadzi się tu szkolenia dla zarządzających schroniskami, praktyki i staże dla osób związanych z opieką i leczeniem zwierząt. Odbywają się tu także kursy i szkolenia dla osób wyłapujących zwierzęta. Organizowane są warsztaty weterynaryjne w zakresie sterylizacji psów i kotów. Organizowane są spotkania w placówkach szkolnych i w ten sposób uwrażliwia się młode osoby na los niechcianych zwierząt, a także przekazuje im wiedzę na temat ich potrzeb i obowiązków ich właścicieli.
W Schronisku przyjmowane są zorganizowane wycieczki szkolne, które oprowadzają pracownicy azylu…

Misja Schroniska

Misją Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy jest opieka nad pozbawionymi domu psami    i udomowionymi kotami, które dom utraciły. Na przestrzeni lat udoskonalenie systemu interwencji związanych ze zwierzętami w Mieście Bydgoszczy doprowadziło do stanu gdy problem wałęsających się bez opieki psów, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu praktycznie nie istnieje. A i same psy są bezpieczne, bo albo pozostają pod opieka właścicieli, albo zostają  przewożone do Schroniska przez pracowników tej placówki, czy też przez służby miejskie, zwłaszcza przez Straż Miejską.

Upublicznia się przyjęte do Schroniska zwierzęta tak, by jak najszybciej właściciele mogli odebrać swoje zguby.
Służą temu linki zamieszczone na stronie głównej www.schronisko.org.pl : Ostatnio przyjęte i  – Ostatnio znalezione

Dobrostan zwierząt w Schronisku

Zapewnienie dobrostanu zwierzętom przebywającym w Schronisku  jest zadaniem niełatwym, bowiem wielkie skupiska zwierząt nie sprzyjają komfortowi psychicznemu zwierząt, pomimo jak najlepszej opieki zapewnionej przez personel. Odrębne miejsca dla psów o agresywnym usposobieniu  to 14 boksów, 16 boksów grupowych w budynku głównym, 20 w kwarantanniku. Poza tym w Schronisku jest 6 wybiegów dla psów z budami. Jest też pomieszczenie z wybiegiem dla  kotów nowo przyjętych, osobne dla kotów do adopcji i park klatek dla miotów kocich, kotów chorych, leczonych  i poddanych obserwacji. W tych pomieszczeniach znajduje  lokum około 250 zwierząt (2016 r.)

Schroniskowe zwierzęta mają zapewnioną opiekę lekarsko- weterynaryjną. Schronisko dba o to by zwierzęta były syte, zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym a ich miejsca przebywania suche i czyste i dostosowane do zmieniających się w ciągu roku warunków atmosferycznych. W miarę możności psom i kotom zapewnia się zabawki  i urozmaica środowisko, w którym przebywają.

Tereny spacerowe i spacery z wolontariuszami oraz osobami odwiedzającymi schronisko zapewniają psom codzienny ruch na świeżym powietrzu.

Dorosłe, zdrowe psy i koty po odbyciu kwarantanny są sterylizowane.

Brakuje tu odrębnych pomieszczeń dla małych szczeniąt i kociąt.

Promocja adopcji psów ze schroniska. Akcje i imprezy publiczne.

Z biegiem lat rozwinięto marketing w Schronisku. Imprezy publiczne, organizowane przez tę jednostkę promują adopcję schroniskowych zwierząt, a także odpowiedzialną postawę właścicieli psów i kotów .

Cykliczne Imprezy publiczne i akcje. Między innymi:

 

Pachnąca wiosna. Akcja zainicjowana 6 lat temu w celu poprawienia stanu higienicznego Miasta. “Pachnąca Wiosna” to coroczny festyn ekologiczny organizowany dla mieszkańców osiedli w Bydgoszczy -Impreza ta ma na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców, zwłaszcza sprzątania po naszych psich przyjaciołach.

 • Wystawa psów wielorasowych, organizowana  co roku od 1992 roku
 • Pokaz kotów rasowych i domowych
 • Parada psów adoptowanych,
 • Kampania – ‘Daj im szansę” .
 •  „Mądry, dojrzały pies ze Schroniska”,
 • „Spacery w poszukiwaniu domu”,
 • Akcja „Weź mnie na wakacje”,
 • ”Urlop Burka i Kici”,
 • Piknik z bezdomniakiem

Pracownicy Schroniska i Wolontariusze schroniskowi aktywnie działają w mediach społecznych  w celu propagowania adopcji psów i kotów ze Schroniska. Służą temu celowi między innymi kącik adopcyjny na stronie www.schronisko.org.pl, oraz forum wolontariatu (link na tejże stronie) a  także  profil: „Bydgoskie bezdomniaki czekają nad dom” www.facebook.com/Bydgoskie BezdomniakiCzekajaNaDom?fref=ts.

Opisy psów i kotów ze zdjęciami rozpowszechniane są na portalach społecznościowych przez wolontariuszy, którzy aktualizują oferowane do adopcji zwierzęta. Jest to praca nie do przecenienia.
Dzięki wysiłkowi Załogi Schroniska i wolontariuszy w 2015 roku adoptowano z bydgoskiego Schroniska 1 424 psy i około i 600 kotów.

Stała współpraca z mediami pozwala na szerokie rozpowszechnienie informacji o działalności schroniska.

Wolontariat

Od 1995 roku działa w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy wolontariat .Obecnie  przyjmuje się tu osoby od 18 roku życia.. Obecnie wolontariat liczy około 150 osób, z czego bardzo aktywnie udziela się  około 50.

Wolontariusze to:

 • osoby uczestniczące w socjalizacji  zwierząt, m. in. spacerach psami, pracach porządkowych
 • Nieodpłatnie pracujący skazani z Zakładu Karnego w Potulicach, zatrudnieni  przy obsłudze zwierząt, a także przy pracach remontowych w Schronisku
 • sekcja Pozytywnego Szkolenia Psów Schroniskowych LIRA – osoby dorosłe, szkolące psy schroniskowe w celu szybszego znalezienia im  nowych właścicieli.

Izabella Szolginia, dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy

Absolwentka bydgoskiej ATR, Wydziału Zootechnicznego.

Ukończyła brytyjskie kursy Edukacji humanitarnej, Prowadzenia schronisk i zarządzania, oraz Inspektoratu do spraw zwierząt.

Ukończyła Kur Trenerski Szkolenia Psów. Studium „Zachowanie się Zwierząt – zagadnienia podstawowe i aplikacyjne”  w Wyższej Szkole Psychologi Społecznej

Ukończyła Kurs  COAPE “DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS
OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING”

Jej staż pracy to10 lat pracy w Instytucie Weterynarii Puławy, Oddział Bydgoszcz, na stanowisku asystenta, od 1990 roku dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. Ukończyła kursy WSPA i RSPCA (Brytyjskiego Towarzystwa Zapobieganiu Okrucieństwa wobec Zwierząt) dotyczące:

 • Prowadzenia schronisk
 • Edukacji humanitarnej
 • Zarządzania i marketingu
 • Inspektoratu do spraw zwierząt

 

1997roku za uzyskanie przynależności Schroniska bydgoskiego do WSPA (Światowa Organizacja Ochrony Zwierząt)uzyskała tytuł „Bydgoszczanina lipca 1997”).

Działa w zakresie edukacji humanitarnej szerząc wiedzę (w szkołach o różnym profilu), na temat właściwego odnoszenia się człowieka wobec zwierząt i obowiązków ich właścicieli. Jest autorką szeregu szkoleń, odbywających się w  Schronisku. Między innymi;

Zrealizowała projekt przetłumaczenia i wydania dwóch książek (RSPCA) do edukacji humanitarnej, sfinansowanych przez NFOŚ i GW: „Dbamy o zwierzęta” i „Rozumiemy zwierzęta”. Jest autorką ulotek promujących odpowiedzialny stosunek człowieka do zwierzęcia.

 

 • Założyła Wolontaryjny Klub Przyjaciół Schroniska.
 • Założyła Inspektorat do spraw zwierząt Oddziału Kujawsko Pomorskiego OTOZ „ANIMALS”
 • Pomysłodawca i organizator imprez promujących adopcję zwierząt ze schronisk
 • Wprowadziła i sformalizowała program szkolenia psów schroniskowych „LIRA”
 • Wieloletni Członek Lokalnej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach.
 • Wiceprezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
 • Prezes Oddziału Kujawsko Pomorskiego OTOZ ANIMALS
 • Inspektor do spraw Zwierząt OTOZ „ANIMALS”.
 • Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Otrzymała tytuł „Profilaktyka roku” (za działalność na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los).